Louise Reeves

EKSAMINERET TEGNSPROGSTOLK

Velkommen til tolk-reeves.dk.
Her har du mulighed for, at bestille professionel assistance til opgaver inden for tolkning på dansk tegnsprog.

Mit navn er Louise Reeves. Jeg blev i januar 2006 uddannet tegnsprogstolk ved Center for Tegnsprog
og Tegnstøtet Kommunikation -KC København.

Jeg var indtil ultimo 2007 ansat ved en større tolkevirksomhed, hvor jeg fik den nødvendige
erfaring til at starte op som selvstændig.
1. november 2007 startede jeg som selvstændig tegnsprogstolk i Region Hovedstaden og Sjælland.

I mit netværk af andre selvstændige tegnsprogstolke har vi et meget tæt samarbejde, hvorved vi har mulighed for, at yde en bedre service.

Kontakt mig endelig ved spørgsmål.